Bào ngư

Tình Trạng:Đang Bán

Địa chỉ:

  • Quán Nghêu Sò Ốc Hến – Đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
  • Quán Nghêu Sò Phú Quốc – Đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
  • Quán hải sản Nhớ “nằm trong chợ đêm Dinh Cậu” – Võ Thị Sáu, Phú Quốc