Rượu sim

Tình Trạng:Đang Bán

Địa chỉ:

  • Rượu sim Bảy Gáo – 124 Đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
  • Rượu Sim Sơn  – Ấp  Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc